Nijmegen Markt

Fraaie Grote Markt blijft nog te zeer verstopt achter marktkramen

NIJMEGEN -Het blijkt lastiger dan gedacht om de fraaie historische gebouwen op de Grote Markt in Nijmegen op marktdagen goed ‘zichtbaar te houden’ voor centrumbezoekers. Wethouder Ben van Hees vindt dat de monumentale gebouwen nu te zeer verstopt blijven achter de marktkramen. Hij praat al enige tijd met de marktkooplui en de horeca-ondernemers aan de markt over een andere opstelling van de kramen. Maar vooralsnog zijn er geen passende alternatieve locaties gevonden voor de verkoopwagens en kramen. Hij snapt dat ook wel weer. ,,De economische belangen voor de ondernemers zijn groot”, zegt Van Hees. Toch geeft hij de hoop nog niet op. ,,We denken nog steeds samen na over een alternatief voor de huidige marktopstelling.”

Stadhuis

Volgens Van Hees is er al wel een aanpassing van de opstelling in de Burchtstraat bij het stadhuis gerealiseerd. Het historische stadhuis staat weer vrij in het zicht op marktdagen. Ook op het Kelfkensbos is de opstelling aangepast. De kooplui moeten hier hun personenwagens nu in de garage stallen en de vrachtwagens zoveel mogelijk op de nabijgelegen Voerweg plaatsen. Dat laatste lukt nog niet in alle gevallen. Maar de wethouder heeft straks, na de vaststelling van het nieuwe marktreglement door de gemeenteraad, wél een nieuw wapen in de hand. Hij kan de overtreders van de parkeerregels op het Kelfkensbos dan eerder bekeuren dan nu.

Blokken

Deze zomer kondigde de wethouder al aan dat de opstelling van de Nijmeegse markt verandert. De kramen in de Burchtstraat en op de Grote Markt verschuiven naar het midden van de straat. Zo ontstaat meer ruimte voor consumenten langs de winkels en de horeca. De kramen worden ook in kleinere blokken bij elkaar opgesteld, tussen die blokken komen open ruimtes.

Vergunning

Volgens de wethouder zijn de meeste kooplui akkoord met de nieuwe opstelling. In de nieuwe verordening is opgenomen dat de vergunning voor een marktplaats tenminste tien jaar geldig blijft. Nijmegen koerste aanvankelijk op een vergunning voor vijf jaar. Maar de kooplui hebben er met succes op gewezen dat die termijn onvoldoende is om eventuele investeringen in de kraam of wagen terug te verdienen.

Nieuwe kooplui Van Hees verwacht dat zodra de marktverordening is vastgesteld, er ook weer een nieuwe groep kooplui zich zal melden voor de centrummarkt op zaterdag en maandag. De warenmarkt verkeert al geruime tijd in een crisis. De maandagse markt is in tien jaar tijd bijna gehalveerd. Afgelopen jaar bleek ook dat het beheer van de markt niet deugde; er was sprake van veel vriendjespolitiek.

 

Bron: Www.Gelderlander.nl

Link: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/fraaie-grote-markt-blijft-nog-te-zeer-verstopt-achter-marktkramen~aefacd0c/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *